צוואות

צוואה היא מסמך שאדם יכול לערוך על מנת לקבוע מי יירש את רכושו לאחר מותו. 

במסגרת הצוואה יכול המצווה לצוות גם על תנאים, מגבלות, פעולות שיש לעשות או שאין לעשות ומי ברצונו שיעשה אותן, וכיו"ב אשר יתלוו, אם יבחר בכך, לצוואתו. צוואה נכונה מאפשרת למצווה לשלוט ולו במעט במה שיקרה ליקיריו לאחר לכתו, מה יעשה בנכסיו לקידום מתטרותיו וכיו"ב וכן, אם היא ערוכה נכון, מאפשרת למצווה למנוע סכסוכים ומאבקים בין בני משפחתו ו/או יורשים אחרים ובכך לשמור על היחסים התקינים של הקרובים אליו.

בישראל 4 סוגי צוואות – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל-פה. אם בחרתם שלא לערוך צוואה יחולק העיזבון לאחר לכתכם בהתאם לקבוע בחוק. על מנת להבטיח כי רצונכם יעשה, מומלץ לעשות צוואה בעדים בליווי ייעוץ משפטי מתאים כדי למנוע התנגדויות לצוואה, מאבקים בין בני המשפחה, בין היורשים וכיו"ב. 

אנו יודעים להביא לכדי ביטוי את רצונותיך, להבטיח ככל שניתן שמצוותך תעשה, לנסח את הדברים באופן נכון שימנע סכסוכים, מריבות ואפילו התנגדויות לצוואתך. אנו נעזור לך לדאוג לעתיד יקירך ואף להשאיר אות חותמך, זה רצונך, לאחר לכתך.