ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא אחד המסמכים היותר חשובים שאתם יכולים לעשות ועוד לא עשיתם. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם כשיר לקבוע מראש על ידי מי וכיצד יטופלו ענייניו הבריאותיים והכלכליים, במקרה בו, חס וחלילה, הוא לא יהיה מסוגל לעשות זאת. מדובר בעניינים בריאותיים, החלטות משנות חיים הן למייפה הכוח והן לקרוביו וכן בהחלטות אישיות אחרות, לרבות כאלה הקשורות לרכוש וממון. 

באפשרותך לקבוע את גורלך גם במקרה בו חלילה וחס איבדת את הכשירות לקבל החלטות מכל סיבה. באפשרותך להגן על הקרובים אליך. 

אם אין לך ייפוי כוח מתמשך – צרו קשר כעת.