חוזים

חוזים זה תחום נרחב שנוגע לכל תחומי המשפט. עיקר הדברים בצורה של יצירת ההתקשרות, ובהסכמות בין הצדדים המגדירים ביניהם את הכללים והעקרונות לקיום ההסכמות שלהם, מה קורה כאשר צד אינו עומד בהתחייבויותיו, איך פותרים סכסוכים ואף לעיתים קובעים פיצוי מוסכם. עיקרו של הסכם בהצעה מצד אחד וקיבול מהצד השני. כאמור ישנם הסכמים ספציפיים כמו בדיני עבודה, אשר צריך לכלול פרטים מסוימים ויש מה מותר ומה אסור וכיו"ב, כמו בנדלן שם יש דרישה כי ההסכם יהיה בכתב וכיו"ב. 

משרדנו מתמחה בניהול מו"מ וכתיבית הסכמים בתחומים שונים, לרבות הסכמי ממון או חיים משותפים, הסכמי מייסדים, הסכמי שותפות, הסכמי התקשרות שונים ואחרים והכל תוך ניצול המומחיות שלנו במו"מ וביחסי אנוש כדי להביא את הצדדים להסכמות המתאימות להם לקיום מטרות ההתקשרות ביניהם