דיני עבודה

היחסים בין העובד למעביד הם סוג יחסים מיוחדים, אשר המדינה, כמו ברוב מדינות העולם, בחרה להסדיר באופן פרטני, תוך שהם מחוקקים חוקים ספציפיים הקשורים ליחסים האלה של עובד ומעביד, חוקים שקובעים איך קולטים עובד לעבודה, שאסור להפלות בין עובדים, כמה שעות מותר להעסיק את העובד, כמה חופשה ומתי מגיע לעובד וכו'. בשונה מחוקים, תקנות וכללים אחרים, מערכת החוקים התקנות והכללים של דיני עבודה הנם בעיקרם קוגנטים, כאלה שלא ניתן להתנות עליהם, דהיינו לא ניתן לקבוע תנאים טובים פחות מאלו הקבועים בחוק ולא ניתן לוותר עליהם לא משנה אם הדבר מוסכם או לא.  

הואיל ומערכת היחסים של עובד ומעביד היא מערכת יחסים יסודית אשר קשורה לרוב התושבים, הוקמו לצורך שמירה על זכויות העובד והמעסיק מערכת בתי משפט ייחודית היא בתי הדין לעבודה.

מן המפורסמות היא, שאי-ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. וכך הדברים בכל הקשור בדיני העבודה. מעסיק שלא מכיר את החוקים, התקנות והכללים הקשורים להעסקת עובדים בכלל ולתחום העיסוק הספציפי בפרט – יכול לחשוף את עצמו לקנסות כבדים לאוצר המדינה ולתשלומים עצומים לעובדיו. 

משרדינו מלווה עסקים  וחברות במבוכי דיני העבודה מתוך מטרה לצמצם את הסיכונים העצומים של המעסיק ושמירה על זכויותהם של העובדים והמעסיקים.

בדיני עבודה – אל תהיה צודק – תהיה חכם!